Jõud meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises 2024

Toimub
P 17.03.2024, 10:00 - 18:00

Juhend     Juhend - pdf
 

I  Eesmärk

Pakkuda laskuritele võistlusvõimalusi.

Selgitada EMSL Jõud 2024.a. meistrid õhkrelvadest laskmises programmis olevates

harjutustes.

 

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 17. märtsil Haapsalu Spordihoones, Lihula mnt.10

 

III Võistluste korraldus ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi koostöös Spordiklubiga Haapsalu.

 

IV Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta kõikide Eesti maakondade laskurid ja külalisvõistlejad.

 

V  Võistluste programm, ajakava ja võistkondliku paremuse selgitamine

Võistluste programmis on järgmised harjutused järgnevatele vanusegruppidele:

a) 40 lasku õhupüssist ja õhupüstolist
   - mehed (sünd. 1980-2005)
   - meesveteranid (sünd. 1979 ja varem)

   - naised (sünd. 1980-2005)
   - naisveteranid (sünd. 1979- varem)
   - neiud (sünd. 2006 ja hiljem)
   - noormehed (sünd. 2006 ja hiljem)

Ajakava:

Püss ja püstol 40 lasku

naised, naisveteranid, neiud, noormehed

I vahetus

10.00 – 11.15

II vahetus

11.30 – 12.45

III vahetus

13.00 – 14.15

IV vahetus

14.30 – 15.45

Vajaduseltäiendavvahetus

16.00-17.15


( Võistlejate suure arvu korral võib tulla täiskasvanute püstol laskmisele ka 16. märtsil.)

Võistluste orienteeruv lõpetamine 16.30 (või 18.00).

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel maakondade vahel liidetakse kõikide võistlejate kohapunktid, kusjuures I koht igas harjutuses ja vanusegrupis annab 50 punkti, II -47 p, III - 45 p, 4.- 43 p, 5- 42  jne. Suurem punktide kogusumma määrab võitja. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

 

VI  Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides vanusegruppides ja harjutustes autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe-, pronksmedali ja diplomiga.
Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.

 

VII  Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 12 € iga harjutuse kohta ja see tasutakse läbiviijale (Spordiklubi Haapsalu). Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannab osavõtja või lähetaja.
Nende maakondade võistlejatele, kelle maakonna spordiliidul pole koostöölepingut Eestimaa Spordiliiduga Jõud, on osavõtumaks kahekordne ehk 24.-€ harjutuse kohta.

 

Vajadusel võimalik tellida majutus Haapsalu Linna Spordibaasidest (telefon 47 25060).

 

VIII  Registreerimine

Registreerimine teostada arvulisel harjutuste kaupa hiljemalt 01. märtsiks 2024.a. EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu https://joud.ee/et/registreeru

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega
.

IX Info
Vahetused 08. märtsiks.

Võistluste info:  Mati Seppi, mobiilil 5187748 või e-mail seppi.mati@gmail.com

Eelregistreerimise põhjal teatatakse võistkondadele kohtade arv vahetustes.

 

X  Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.
 

Eestimaa Spordiliit Jõud                Spordiklubi Haapsalu

Parema teenuse pakkumiseks kasutab meie veebileht küpsiseid (cookies). Veebilehte kasutades või vajutades OK, nõustud meie küpsiste poliitikaga. Loe lähemalt
Sulge