28. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus

Toimub
K 19.07.2023 - N 20.07.2023
Asukoht

JUHEND
Juhend - pdf
 

I    Eesmärk ja ülesanne

 1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.
 2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.
 3. Jätkata Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse traditsiooni.
 4. Arendada koostööd välisriikide omavalitsustega.
 5. Tutvustada Kihnu ettevõtlust, asutusi, loodust ja toitu.
   

II   Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 19.- 20. juulil 2023. aastal Kihnu vallas. 

Omavalitsusjuhtide mitmevõistluste avamine on 19.07 kell 10.00 ja lõpetamine 20.07 kell 13.30.                                                                                            
Saabumine kolmapäeval, 19. juulil kell 8.30 praamiga Munalaiust. Kes soovib eelmine päev tulla, palun registreerimistabelis märkida vastav praami aeg. Lahkumine saarelt 16.15 praamiga. Kuna on tegemist tipphooajaga, palume tulijatel kohe praamipiletid ära osta. Koduleht: https://veeteed.com/

Pärast pileti soetamist palun end registreerida: https://forms.gle/1GfMbYXEkV4QjiRL9
 

III   Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed). 
Võistlustel saavad osaleda ka varem võistelnud endised vallavanemad, linnapead ja volikogude esimehed. Nad võistlevad eksjuhtide grupis ja aitavad kaasa Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse järjepidevale arengule.
Võistlustel võivad osaleda ka välisriikide omavalitsusjuhid.

Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:
- mehed
- mehed eksjuhid
- naised 
- naised eksjuhid

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

 

IV   Korraldamine ja läbiviimine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Kihnu Vallavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnumaa Spordiliiduga. Spordivahenditega kindlustab läbiviija.
 

V   Spordialad                 

 1. Tuletõrjevõistlus
 2. Korvpalli täpsusvisked                            
 3. Aerusurf
 4. Jalgrattakross
 5. Labürintorienteerumine
 6. Kuulijänn
 7. Vibulaskmine
 8. Noolevise
 9. Mälumäng
 10. Kombineeritud võistlus
   

VI   Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv.
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Kohapunkte spordialadel arvestatakse vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal praeguste juhtide 3 parema võistleja kogutud punktide summa. Naisjuhtide kaasamine võistkondadesse on mainekas ja nende punktisummad on kõrgemad.
 

VII  Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes autasustatakse kuut paremat meest ja kolme paremat naist eriauhindadega.
 2. Üldvõitja tiitel antakse praegu töötavale parimale mehele ja parimale naisele, keda  autasustatakse rändkarikaga.
 3. Alade võitjaid mehi ja võitjaid naisi autasustatakse meenega.
 4. Meeste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 5. Meeste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 6. Naiste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 7. Naiste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 8. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.
   

VIII   Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Kihnu Vallavalitsuse eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 170 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 70 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).
Osavõtumaks tuleb tasuda vastavalt väljastatud arvele.

IX   Registreerimine

Oma osalemisest palume teatada hiljemalt 11. juuliks 2023.a (nimi, täpne sünniaeg, amet või eelnev amet, arve koostamiseks vajalikud andmed ning tuleku/mineku ajad).
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine teha e-posti aadressil https://forms.gle/1GfMbYXEkV4QjiRL9
Osavõtumaks üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
 

X   Majutus

Majutamise ja kohapealse transpordi korraldab Kihnu vald. Majutus on Kihnu erinevates majutuskohtades. Päev varem saabuda või hiljem lahkuda soovijatel on võimalik ööbida lisatasu eest 30 eurot inimese kohta/öö. Ka siis majutab teid vald ise, teil on vajalik registreerimisvormile ära märkida tuleku/mineku aeg.
 

XI   Muu info
Egon Vohu, Kihnu vallavanem - tel 56111689 e-mail egon.vohu@kihnu.ee

Veera Leas, Kihnu volikogu esimees - tel 5186819, e-mail veera.leas@gmail.com
Tarmo Volt, Eestimaa Spordiliit Jõu, peasekretär - tel 5040612, e-mail tarmo@joud.ee
 

OOTAME KÕIKI SPORDILEMBELISI OMAVALITSUSJUHTE KIHNU!

AJAKAVA      (orienteeruv)                          

Kolmapäev, 19. juuli              
8.30                 Praam väljub Munalaiu sadamast
9.30                 Registreerumine Kihnu sadamas
9.45                 Avamine, tervitused sadamas
10.00               Tuletõrjevõistlus tuletõrjedepoos
10.30               Korvpalli täpsusvisked külmhoones
11.00               Aerusurf Suaru sadamas
13.00               Jalgrattakross sadamast rahvamajja
13.30               Lõuna
14.00               Labürintorienteerumine
14.30               Kuulijänn
15.30               Vibulaskmine
Peale vibulaskmist minnakse majutuskohtadesse jalgratta või veoautoga.
20.00               Pidulik õhtusöök rahvamajas, esinejad, bänd
22.00               Noolevise
 

Neljapäev, 20. juuli
8.30 - 9.30       Hommikusöök Kihnu Koolis
10.00                Mälumäng rahvamajas
11.00                Kombineeritud võistlus

12.30                Lõuna 
13.30                Lõpetamine ja autasustamine       
14.00                Saaretuur veoautoga
15.30                Sadamasse jalgratta või autoga

16.15                Praam Munalaidu

 

Info spordialade kohta           


1. Tuletõrjevõistlus
Kombineeritud võistlus, täpsem juhend selgub kohapeal. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.

2. Korvpalli täpsusvisked

Täpsusvisked kindlatest viskekohtadest erinevatesse anumatesse. Paremusjärjestuse määrab parem saavutatud punktide arv.

3. Aerusurf
Võistlus toimub Suaru sadamas. Võistluse läbimisel kasutab võistleja SUP-lauda, lubatud on laual istuda, seista püsti, olla kõhuli - asendi valib võistleja. SUP-laudadega läbitakse tähistatud distants. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.

4.Jalgrattakross
Võistlus toimub ühisstardist sadamast rahvamaja juurde. Jalgrattad võib ise kaasa võtta või saab laenutada kohapeal sadamast. Igal võistlejal peab olema oma kiiver. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.

5. Labürintorinteerumine
Rada tuleb läbida etteantud kontrollpunktide järjekorras, kaardi serval on järjekorra- ja KP tunnusnumbrid. Labürindis on kohustusliku liikumisuunaga kohad. Võistluse reeglid tutvustatakse kohapeal. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.

6. Kuulijänn

Kuulijänn 5 erinevast asendist (parema käega, vasaku käega, üle pea taha, jalgade vahelt ette, üle pea ette). Meeste/naiste kuul. Paremusjärjestuse määrab viie viske pikkuse summa.

7. Vibulaskmine
Rajal 5 erinevat 3D sihtmärki. Sihtmärgid on eri suurustega ja asetsevad eri kaugustel. Punktiarvestus on: 10 ja 5 (süda 10 punkti, keha 5 punkti) Lastakse 3 noolt igasse sihtmärki. Võidab enim punkte saanud võistleja. Täpsem kirjeldus ja õpetus kohapeal.

8.Noolevise
Võistlus toimub Kihnu Rahvamajas. Klassikaline noolevise, igal võistlejal 11 viset, arvesse läheb 10 paremat viset.

9.Mälumäng

Mälumäng koosneb erineva raskusastmega küsimustest. Paremusjärjestuse määrab õigete vastuste abil kogutud punktide arv.

10. Kombineeritud võistlus
Kavas on osavusülesanded, täpsem juhend selgub kohapeal. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.
 

Eestimaa Spordiliit Jõud

Kihnu Vallavalitsus
Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Pärnumaa Spordiliit

Parema teenuse pakkumiseks kasutab meie veebileht küpsiseid (cookies). Veebilehte kasutades või vajutades OK, nõustud meie küpsiste poliitikaga. Loe lähemalt
Sulge