29. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus

Toimub
K 24.07.2024 - N 25.07.2024
Asukoht

Mulgi vald, Tuhalaane küla, Kopra Turismitalu

29. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus

JUHEND


Juhend (pdf)
 

I          Eesmärk ja ülesanne

 1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.
 2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.
 3. Jätkata Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse traditsiooni.
 4. Arendada koostööd välisriikide omavalitsustega.
 5. Tutvustada Mulgi valla ettevõtlust, asutusi, loodust ja toitu.

II         Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 24.- 25. juulil 2024. aastal Mulgi vallas.
Saabumine kolmapäeval, 24. juulil kell 10.45 – 11.15 Mulgi valda Tuhalaane külla Kopra Turismitallu  Koduleht: https://www.kopra.ee/

III        Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed). Võistlustel saavad osaleda ka varem võistelnud endised vallavanemad, linnapead ja volikogude esimehed. Nad võistlevad eksjuhtide grupis ja aitavad kaasa Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse järjepidevale arengule.Võistlustel võivad osaleda ka välisriikide omavalitsusjuhid.

Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:
- mehed
- mehed eksjuhid
- naised 
- naised eksjuhid

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV        Korraldamine ja läbiviimine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Mulgi Vallavalitsuse ja Viljandimaa Spordiliiduga.
Spordivahenditega kindlustab läbiviija.

V         Spordialad                 

 1. Odavise
 2. Korvpalli täpsusvisked                            
 3. Orienteerumine 
 4. Kettagolf
 5. Tõukerattakross
 6. Hoovigolf
 7. Noolevise
 8. Mälumäng 
 9. Vibulaskmine     
 10. Kuulijänn   

VI        Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. 

Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Kohapunkte spordialadel arvestatakse vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal praeguste juhtide 3 parema võistleja kogutud punktide summa. Naisjuhtide kaasamine võistkondadesse on mainekas ja nende punktisummad on kõrgemad.

VII      Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes autasustatakse kuut paremat meest ja kolme paremat naist eriauhindadega.
 2. Üldvõitja tiitel antakse praegu töötavale parimale mehele ja parimale naisele, keda  autasustatakse rändkarikaga.
 3. Alade võitjaid mehi ja võitjaid naisi autasustatakse meenega.
 4. Meeste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 5. Meeste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 6. Naiste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 7. Naiste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 8. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.

VIII     Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Mulgi Vallavalitsuse eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 170 €  iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 50 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).
Osavõtumaks tuleb tasuda vastavalt väljastatud arvele.

IX        Registreerimine

Oma osalemisest palume teatada hiljemalt 18. juuliks 2024.a (nimi, täpne sünniaeg, amet või eelnev amet ning arve koostamiseks vajalikud andmed).
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine tehae-posti aadressil spordikool@mulgivald.ee

Osavõtumaksu arved saadetakse pärast registreerimist.

X         Majutus

Majutus on Kopra Turismitalus, aadress Mulgi vald Tuhalaane küla Kopra Talu. Koduleht: https://www.kopra.ee/

XI        Muu info

Imre Jugomäe, Mulgi vallavanem - telefon 435 4781;  5597 2631, e-mail imre@mulgivald.ee

Taimo Tugi, Mulgi valla spordijuht - tel 522 7798, e-mail spordikool@mulgivald.ee

 

 

OOTAME KÕIKI SPORDILEMBELISI OMAVALITSUSJUHTE MULGIMAALE

MULGI VALDA!

AJAKAVA      (orienteeruv)                          

Kolmapäev, 24. juuli 

11.00 - 11.30    Saabumine ja registreerimine Mulgi vald Tuhalaane küla Kopra talu
11.30               Avamine, tervitused
11.45               Lõunasöök
12.15               Odavise

13.00               Korvpalli täpsusvisked
14.00               Valikorienteerumine
15.00               Kettagolf
16.15               Tõukerattakross

17.15               Hoovigolf

18.30               Saun
21.00               Õhtusöök ja esinejad
22.00               Noolevise                    

 

Neljapäev, 25. juuli
8.30 - 9.15        Hommikusöök
9.30                 Mälumäng   
10.30              Vibulaskmine
11.30                Kuulijänn     
13.00               Lõunasöök
13.30               Lõpetamine ja autasustamine

 

Info spordialade kohta


1. Odavise
Võistlus toimub Kopra Turismitalus. Odavise toimub kohapealt. Naised viskavad 400g oda, mehed 600g oda. Võistlejal on kaks viset parema ja kaks vasaku käega, mõlema käe parim vise läheb arvesse ning paremusjärjestuse määrab mõlema käe parima katse summa.

2. Korvpalli täpsusvisked
Võistlus toimub Tuhalaane korvpalliväljakul. Täpsusvisked kindlatest viskekohtadest. Paremusjärjestuse määrab suurem saavutatud punktide arv.

3. Valikorienteerumine
Võistlus toimub Karksi-Nuia linnas algusega August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi staadionilt Kooli tn 1. Võistleja valib ise kontrollpunktide läbimise järjekorra ja liikumistee. Iga kontrollpunkti läbimine annab 3 punkti. Paremusjärjestus esitatakse kogutud punktisumma järgi. Võrdsete punktide korral saavutab kõrgema koha võistluse varem lõpetanud võistleja. Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 min hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Võistluse kontrollaeg on 30 min.

4. Kettagolf
Võistlus toimub Karksi-Nuia kettagolfi rajal. Mängu eesmärk on vähima visete arvuga tabada kettagolfi korvi. Mängitakse 11 korvi. Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne visete arv.

5. Tõukerattakross
Võistlus toimub Karksi-Nuias Rahumäe terviserajal. Korraldajad kindlustavad osalejad tõukerataste ja kiivritega. Naistele lühem ring ja meestele pikem ring. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.

6. Hoovigolf

Võistlus toimub Kopra Turismitalus. Mängitakse turismitalu juurde ülesse seatud rajal. Võistluse eesmärk on palli löömine spetsiaalsesse väravasse. Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne löökide arv.

7. Noolevise
Võistlus toimub Kopra Turismitalus. Klassikaline noolevise, igal võistlejal 11 viset, arvesse läheb 10 paremat viset. Võistlejad võivad kasutada oma nooli.
8. Mälumäng
Võistlus toimub Kopra Turismitalus puhkemajas. Paremusjärjestuse määrab õigete vastuste eest saadud suurim punktisumma.

9. Vibulaskmine
Vibu lastakse märklehte. Sihtmärki lastakse 10 noolt. Võidab enim punkte saanud võistleja.

10. Kuulijänn
Võistlus toimub Kopra Turisimitalu muruplatsil. Kuulijänn 5 erinevast asendist (parema käega, vasaku käega, üle pea taha, jalgade vahelt ette, üle pea ette). Meeste/naiste kuul. Paremusjärjestuse määrab viie heite pikkuse summa.

 

 

Eestimaa Spordiliit Jõud

Mulgi Vallavalitsus

Karksi-Nuia Spordikool
Viljandimaa Spordiliit

Parema teenuse pakkumiseks kasutab meie veebileht küpsiseid (cookies). Veebilehte kasutades või vajutades OK, nõustud meie küpsiste poliitikaga. Loe lähemalt
Sulge