20. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus

Toimub
K 28.02.2024 - N 29.02.2024
Asukoht

Kiili vald

JUHEND

Juhend - pdf

 

I          Eesmärk ja ülesanne

 1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.
 2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.
 3. Jätkata Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse traditsiooni.
 4. Arendada koostööd välisriikide omavalitsustega.
 5. Tutvustada Kiili valla ettevõtlust, asutusi, loodust ja toitu.
   

II         Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 28.-29. veebruaril 2024. aastal Kiili vallas, Harjumaal.
Saabumine kolmapäeval, 28. veebruaril kell 10.00-10.30 Rae Keegel, Aruheina tee 8, Peetri alevik, Rae vald. Koduleht: https://rae.keegel.ee/

 

III        Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi tänaseid ja varasemaid omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Võistlustel saavad osaleda ka varem võistelnud endised vallavanemad, linnapead ja volikogude esimehed. Nad võistlevad eksjuhtide grupis ja aitavad kaasa Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse järjepidevale arengule.
Võistlustel võivad osaleda ka välisriikide omavalitsusjuhid.
Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:
- mehed
- mehed eksjuhid
- naised
- naised eksjuhid

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

 

IV        Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Kiili Vallavalitsuse ja Kiili Varahalduse Sihtasutusega.

Spordivahenditega kindlustab läbiviija, vajadusel ka suusavarustusega.

V         Spordialad                                         

 1. Keegel
 2. Sõudmine ergomeetril
 3. Takistusrada
 4. Võrkpalli täpsusservid
 5. Saalihoki täpsusvisked
 6. Lauatennis
 7. Suusatamine
 8. Noolevise
 9. Kettagolf
 10. Mälumäng
   

VI        Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv.
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Alagruppides läbi viidud ja kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad võrdselt kõrgemad kohapunktid.
Kohapunkte spordialadel arvestatakse vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne.
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal praeguste juhtide 3 parema võistleja kogutud punktide summa. Naisjuhtide kaasamine võistkondadesse on mainekas ja nende punktisummad on kõrgemad.

 

VII    Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes autasustatakse kuut paremat meest ja kolme paremat naist eriauhindadega.
 2. Üldvõitja tiitel antakse praegu töötavale parimale mehele ja parimale naisele, keda  autasustatakse rändkarikaga.
 3. Alade võitjaid mehi ja võitjaid naisi autasustatakse meenega.
 4. Meeste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 5. Meeste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 6. Naiste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 7. Naiste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 8. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.
   

VIII     Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Kiili Vallavalitsuse eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 160 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).

Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 60 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).
Osavõtumaks tuleb tasuda vastavalt väljastatud arvele.

 

IX        Registreerimine

Oma osalemisest palume teatada hiljemalt 19. veebruariks 2024.a (nimi, täpne sünniaeg, amet või eelnev amet ning arve koostamiseks vajalikud andmed).
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine teha vormi kaudu: https://forms.gle/vAFH1DEPyDwgkDMj8                      
Lisainfo e-posti aadressil toomas.ellmann@kiilivald.ee
Kontakt: Toomas Ellmann – tel 5803 5885

Osavõtumaksu arved saadetakse pärast registreerimist.


X         Muu info

Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista või kirjuta!
Aimur Liiva, Kiili vallavanem – tel: 5560 8303, e-mail: aimur.liiva@kiilivald.ee

 

OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE HARJUMAALE!

 

AJAKAVA      (orienteeruv)                          

 

Kolmapäev, 28.veebruar
10:00-10:30      – saabumine Rae Keeglisse, tervitussõnad, kohvi&snäkk
10:30-11:45      1 ala – Keegel (Rae Keegel)
                                   – liigume Kiili Gümnaasiumi Spordihalli
12:30-13:45      2 ala – Sõudmine (Kiili Gümnaasiumi Spordihall)
12:30-13:45      3 ala – Takistusrada (Kiili Gümnaasiumi Spordihall)
13:45-14:30                  – lõuna Kiili Gümnaasiumi sööklas
14:30-15:15      4 ala – Võrkpalli täpsusvisked (Kiili Gümnaasiumi Spordihall)
14:30-15:15      5 ala – Saalihoki täpsusvisked (Kiili Gümnaasiumi Spordihall)
15:15-16:45      6 ala – Lauatennis (Kiili Gümnaasiumi Spordihall)
                                   – liigume Vaela Terviserajale
17:00-18:00      7 ala – Suusatamine (Vaela terviserada)
                                  – liigume hotell-restorani „Üksik Rüütel“ (Õlleköögi tee 10, Kurna). Koduleht: https://ryytel.ee/
18:00-20:00               – saun (Üksik Rüütel)
20:00-21:00               – õhtusöök ja pidu (Üksik Rüütel)
21:00-22:00      8 ala – Noolevise (Üksik Rüütel)

 

Neljapäev, 29.veebruar
08:00-09:00      – hommikusöök (Üksik Rüütel)
09:30-10:30      9 ala – Kettagolf (Kurna park)
                        – liigume Kiili Gümnaasiumi Sporihalli
11:00-12:00      10 ala – Mälumäng (Kiili Gümnaasiumi söökla)
12:00-12:30      – lõuna Kiili Gümnaasiumis
12:30-12:45      – lõpetamine ja autasustamine (Kiili Gümnaasiumi Spordihall)

 

Info spordialade kohta                       
                                  

 1. Keegel. Võistlus toimub Rae Keeglis. Iga mängija mängib omal rajal läbi terve mängu ja paremusjärjestus selgitatakse vastavalt maha kukkunud kurikate arvule.
 2. Sõudmine. Võistlus toimub  Spordihallis. Läbitakse aja peale 500m sõudeergomeeril.
 3. Takistusrada. Võistlus toimub Spordihallis, kuhu on maha märgitud takistusrada, mida läbitakse aja peale.
 4. Võrkpalli täpsusservid. Võistlus toimub Spordihallis. Iga osaleja servib joone tagant üle võrgu nelja erinevasse ruutu järjekorra järgi 1-2-3-4. Iga õigesse ruutu servitud pall annab 2 punkti, valesse ruutu servitud pall annab 0 punkti. Mehed servivad 9m pealt ja naised 6m pealt.
 5. Saalihoki täpsusvisked. Võistlus toimub Spordihallis. Iga võistleja peab saalihokikepiga viskama palli väravasse, millel on aukudega võrk ees. Iga auk annab erineva punkti.
 6. Lauatennis. Võistlus toimub Spordihallis. Kavas on üksikmäng. Võistlussüsteem selgub pärast registreerimist. Mehed mängivad meestega ja naised naistega.
 7. Suusatamine. Võistlus toimub Vaela suusarajal. Sõidetakse aja peale ~1,5km ringil 1 ring.
 8. Noolevise. Võistlus toimub majutuses Üksik Rüütel. Klassikaline noolevise, igal võistlejal on 11 viset, arvesse läheb 10 paremat viset.
 9. Kettagolf. Võistlus toimub majutuse läheduses Kurna pargis. Võistlejad jagatakse gruppidesse ja alustavad korraga viskeid ühel rajal, kuid erinevates alguspunktides. Iga võistleja peab raja läbi viskama korvide järjekorras. Eesmärk on läbida rada võimalikult väheste visetega. Lõpptulemus on kõikide korvide pealt teenitud punktide summa.
 10. Mälumäng. Võistlus toimub Kiili Gümnaasiumis. Mälumängus on küsimusi spordist kui ka variast.
  Raskusaste on keskmine ja haare on Eesti & muu maailm. Parim on suurima punktisumma kogunud võistleja.


Eestimaa Spordiliit Jõud

Kiili Vallavalitsus
Kiili Varahalduse SA

Parema teenuse pakkumiseks kasutab meie veebileht küpsiseid (cookies). Veebilehte kasutades või vajutades OK, nõustud meie küpsiste poliitikaga. Loe lähemalt
Sulge