Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses

Juhend

I. Eesmärk

  1. Elavdada huvi ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestis.
  2. Selgitada välja Eestimaa Spordiliidu Jõud 2016.a. meistrid ja võistkondlik paremusjärjestus lauamängude mitmevõistluses.
  3. Võistlus kuulub Eesti lauamängude karikavõistluste (KV) arvestusse.
  4. Tähistada Jõud 70.juubelit.

II.  Aeg ja koht

EMSL Jõud meistrivõistlused toimuvad  19.märtsil 2016.a. algusega kell 10.00 Tihemetsas, Pärnumaal. Saabumine ja registreerimine kella 9.30- ni. 
Registreerimisel esitada võistkonna vormikohane ülesandmisleht.

III.  Korraldamine

  1. Võistlused korraldab EMSL Jõud koostöös Pärnumaa Spordiliiduga, läbiviijaks on Pärnumaa KMK Ring. Võistluste peakohtunik on Heino Merilaine, telefon 5206 092.
  2. Võistluste peasekretär on Guido Trees, telefon 5278 829, e-mail ekml@hot.ee .
  3. Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja lauatennise võistlusmäärusi.

IV.  Osavõtjad ja programm

Osa võtma lubatakse kõiki Eesti maakondade sportlasi. 
Võistlusklassid: 
- naised kuni 54.a (1962.a ja hiljem sündinud) 
- naised 55+ (1961.a ja varem sündinud) 
- mehed kuni 59.a (1957.a ja hiljem sündinud) 
- mehed 60 – 69 (1947.a – 1956.a sündinud) 
- mehed 70+ (1946.a ja varem sündinud) 
- tüdrukud (1998.a ja hiljem sündinud) 
- poisid (1998.a ja hiljem sündinud)

V.  Spordialad ja tulemuste arvestamine

Mängitakse vähemalt 7 vooru šveitsi süsteemis, males a' 5 min. ja kabes a' 3 min. võistlejale 
(mõlemas 2 partiid), koroonas 2 geimi ja lauatennises 2 setti a' 11 punktini (2 punkti vahega).
Paremus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mängus annab 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti, st kokku maksimaalselt 8 punkti. 
Võrdsete punktide korral arvestatakse Bucholzi koefitsienti, järgneb Bergeri ja selle võrdsuse korral progresseeruv koefitsient.

Ringsüsteemis mängimise korral (kuni 8 osaleja puhul) on võrdsete punktide korral tähtsaim omavaheline mäng (või mitme võistleja korral omavahelistes mängudes kogutud punktid), matšivõitude arv, Bergeri koefitsient.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse 6 parema võistleja tulemuse kohapunktid, 
kusjuures igas võistlusklassis annab  I koht 15 punkti, II koht 13 punkti, III koht 12 punkti jne. 
Alates 16.kohast arvestatakse igale osavõtjale 1 punkt.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI. Inventar

Igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise reket ja pall. Nõutud on vahetusjalatsid, sportlik riietus.

VII. Autasustamine

Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse EMSL Jõud medali ja diplomiga. 
Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga ning II ja III koha saavutanud võistkondi diplomiga.

VIII. Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on täiskasvanutel 5 eurot osavõtja kohta ning  noortel 3 eurot osavõtja kohta.
Tasuda saab sularahas võistluspaigas või eelnevalt ülekandega Pärnumaa Koroonamänguklubi Ring a/a-le EE721010902000924009 (kaasa võtta ülekande koopia).
Arvega tasumisel palun koos eelregistreerimisega teatada arve saaja nimi ja kontaktandmed.
Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

IX. Registreerimine

Võistlustele registreerimine teostada  EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 16.märtsiks.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. 
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. 
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. 
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

X. Üldiselt

  1. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija, peakohtunik koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.
  2. Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud 
Pärnumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner