Rahvusvahelised projektid

Eestimaa Spordiliit Jõud on kolme rahvusvahelise spordiorganisatsiooni - Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liidu (ISCA) ja Euroopa Spordi ja Tervise Konföderatsiooni (CESS) asutajaliige 1995. aastast ning Rahvusvahelise Töölisspordi Konföderatsiooni (CSIT) liige 2009. aastast.

  • ISCA (International Sport and Culture Association) - Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit
  • CESS (European Confederation Sport and Health) - Euroopa Spordi ja Tervise Konföderatsioon. 
  • CSIT (International Workers and Amateurs in Sports Confederation) - Rahvusvaheline Töölis- ja Amatöörspordi Konföderatsioon

ISCA projektid

  

GGGS

 

s2525


 

Good Governance in Grassroots Sport - Hea valitsemistava kohaliku tasandi spordis

 

Periood: jaanuar 2012 - jaanuar 2013

Projektis osales 18 spordiorganisatsiooni ja omavalitsust 12 riigist.

Projekti Eesti partnerid on Eestimaa Spordiliit Jõud ja Pärnu linn.

 

GGGS teine seminar toimus 9.-11.novembril 2012.a Tallinnas.  

GGGS koduleht:   http://www.goodgovsport.eu/home

 

 

EuroVolNet

 

s2527

 

European Volunteering Network - Euroopa vabatahtlike võrgustik

 

Eestimaa Spordiliit Jõud osales Euroopa Liidu poolt toetatavas projektis- Euroopa vabatahtlike võrgustik.

Projekt viidi ellu perioodil detsember 2010 kuni juuni 2012. Projektis osales 18 organisatsiooni 15 riigist.

 

EuroVolNet koduleht:   http://www.eurovolnet.info/

 

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner