Võistlussüsteem

Spordikalender

Koostöös maakondade spordiliitude, omavalitsuste ja spordiklubidega korraldame erinevaid spordiüritusi. Eestimaa Spordiliidu Jõud esindusüritusteks on iga nelja aasta järel korraldatavad Eestimaa suvemängud ja Eestimaa talimängud. Igal aastal toimuvad Eesti omavalitsuste suvemängud ja Eesti omavalitsuste talimängud, Eesti omavalitsusjuhtide suvine ja talvine mitmevõistlus ning Eestimaa Spordiliidu Jõud meistrivõistlused paljudel spordialadel. Arvestades traditsioone ja kogemusi oleme suutnud luua võistlussüsteemi, kus sportlased kaitsevad eelkõige oma koduvalla või -linna ja maakonna au. Erinevate sportimisvõimaluste pakkumine populariseerib liikumisharrastust ja on hea viis elukvaliteedi tõstmiseks. EMSL Jõud üritustest osavõtt on järjepidevalt suurenenud, see tähendab, et sport on populaarne ja võistlused vajalikud. Koos maakondade spordiliitudega pöörame järjest enam tähelepanu noorte spordile eesmärgiga kaasata rohkem noori sporditegevusse.

Spordimängud

Spordimängud, mille korraldamise aluseks on Eestimaa Spordiliidu Jõud arengukava ning koostöö Eesti Kultuuriministeeriumi, Eesti Olümpiakomitee, spordialaliitude ja kohalike omavalitsustega, on leidnud kindla koha Eesti võistlussüsteemis. Spordimängude korraldamine on traditsioonidest lähtuv süstemaatiline ja järjepidev liikumisharrasuse ja spordi arendamise viis, mille ülesandeks on elavdada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu ning pakkuda võistlusvõimalusi laiemale elanikkonnale. Spordimängud on parim koht oma maakonna, linna, valla, spordiliidu või klubi teadvustamiseks. 2009. aastal muutusid maaspordimängud Eestimaa spordimängudeks ja väikelinnade mängud linnade mängudeks, mis oli väga oluline EMSL Jõud tegevuse ja võistlussüsteemi arendamisel. 

Seoses haldusreformiga tegime mitmeid muudatusi, enamik võistlusi on omavalitsuste vahelised ning halduspiiride muutmine muutis ka senist väljakujunenud võistlussüsteemi. Loodame, et ledsime õige tee sporditegevuse arendamiseks ning vajalikud traditsioonid jätkuvad.

4 aasta järel

 • Eestimaa suvemängud
 • Eestimaa talimängud

Igal  aastal

 • Eesti omavalitsuste suvemängud
 • Eesti omavalitsuste talimängud
 • Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus
 • Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus

Eestimaa spordimängude aastatel omavalitsuste suve- või talimänge eraldi ei toimu.

Spordimängude korraldamine 2018-2023

 Uus võistlussüsteem 

2018 

2019

2020

2021

 2022 

2023

Eestimaa suvemängud

 x  Tartu   x x x  Rakvere 

 Eesti omavalitsuste suvemängud 

 Haapsalu 

 x Paide  Kääriku  Kääriku x

Eestimaa talimängud

 x  x x  lükati edasi  Ida-Virumaa  x

Eesti omavalitsuste talimängud

Viljandi

 Kadrina   Viru-Nigula  x x Elva

Tänu paljude kaasaegsete spordirajatiste olemasolule ning spordiinimeste teotahtele on suur nõudlus üle-eestiliste võistluste järele.
Spordimängude korraldajate selgitamiseks tuleb valida parimad kohad mitmete soovijate hulgast.
Talimängude korraldamise eeltingimuseks on kaasaegse suusakeskuse ja vähemalt 5 korvpalli siseväljaku olemasolu ning suvemängude korraldamiseks on kindlasti tarvis kaasaegset staadioni, spordihalli ning sobivat kohta paljude võrkpalliväljakute ülespanemiseks.

2021. aastal toimuvate 14. Eestimaa talimängude korraldamiseks laekus 4 sooviavaldust: Ida-Virumaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Valgamaa omavalitsuste ning maakondade spordiliitude poolt.
Eestimaa Spordiliidu Jõud juhatus valis järgmiste Eestimaa talimängude toimumiskohaks Ida-Virumaa.
2023. aastal toimuvate 16. Eestimaa suvemängude korraldamiseks laekus koostöös maakondade spordiliitudega 2 sooviavaldust: Rakvere Linnavalitsuse ja Elva Vallavalitsuse poolt.
Eestimaa Spordiliidu Jõud juhatus valis järgmiste Eestimaa suvemängude toimumiskohaks Rakvere.

Spordimängud 2023

38. Eesti omavalitsuste talimängud

Elva vald, 4.-5. märts 2023. a.

Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse:
- parimad linnad;
- parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.

Spordialad: murdmaasuusatamine, mäesuusatamine (mäesuusk ja lumelaud), meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male, kabe, ujumine ja juhtide võistlus.
Eelturniirid meeste korvpallis toimuvad 21. ja 22. jaanuaril 2023. a.

38. Eesti omavalitsuste talimängud korraldas Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Elva Vallavalitsuse ja Tartumaa Spordiliiduga.

16. Eestimaa suvemängud toimuvad 7.-9. juulil 2023. aastal Rakveres

Suvemängude üldkokkuvõttes selgitatakse:

 • parimad maakonnad kahes grupis: üle 40 000 elaniku ja kuni 40 000 elanikku;
 • parimad linnad;
 • parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.

Suvemängudel selgitatakse võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel:

 • parimad maakonnad kergejõustikus, jalgrattakrossis, orienteerumises, kettagolfis, jahilaskmises CSP, juhtide võistluses, spordijuhtide võistluses, meeste korvpallis, naiste korvpallis, meeste käsipallis, poiste jalgpallis 7x7, tüdrukute jalgpallis 7x7, laskmises, judos, tõstmises, sangpommi võistluses, ratsutamise takistussõidus, trikitõukeratta võistluses ning arvestuslikuna meeste võrkpallis, naiste võrkpallis, meeste korvpallis 3x3, naiste korvpallis 3x3, petangis, mälumängus, tennises ja köieveos.

 • parimad omavalitsused kergejõustikus, meeste võrkpallis, naiste võrkpallis, meeste korvpallis 3x3, naiste korvpallis 3x3, jalgrattakrossis, orienteerumises, kettagolfis, jahilaskmises CSP, juhtide võistluses, spordijuhtide võistluses, petangis, mälumängus, tennises, köieveos ja trikitõukeratta võistluses.

Suvemängude kavas on veel järgmised võistlused ja mittearvestuslikud spordialad:

 • Jaak Uudmäe auhinnavõistlused kolmikhüppes, juhtide võrkpall, sumo ning erinevad liikumisharrastuse üritused kõigile soovijatele.

16. Eestimaa suvemängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Rakvere Linnavalitsuse, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ning Lääne-Virumaa Spordiliiduga.

Spordimängud 2022

14. Eestimaa talimängud

Ida-Virumaa, 4.- 6. märts 2022. a.

Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse:

 • parimad maakonnad kahes grupis: üle 40 000 elaniku ja kuni 40 000 elanikku;
 • parimad linnad;
 • parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.

Talimängudel selgitatakse võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel:

 • parimad maakonnad murdmaasuusatamises, mäesuusatamises (mäesuusk ja lumelaud), ujumises, juhtide võistluses, suusaorienteerumises, laskesuusatamises, jäähokis, suusahüpetes, kiiruisutamises, kreeka-rooma maadluses, vabamaadluses, naistemaadluses, motokrossis, laskmises, mälumängus, meeste võrkpallis, naiste võrkpallis ning arvestuslikuna meeste korvpallis, naiste korvpallis, lauatennises, males ja kabes;
 • parimad omavalitsused murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, juhtide võistluses, ujumises, meeste korvpallis, naiste korvpallis, lauatennises, males ning kabes;

Talimängude kavas on veel järgmised võistlused ja mittearvestuslikud spordialad:

 • juhtide korvpall, kirvevise, novus ning erinevad liikumisharrastuse üritused kõigile soovijatele.

Eelturniirid meeste korvpallis toimuvad 22. ja 23. jaanuaril 2022. a.

14. Eestimaa talimängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, kohalike omavalitsuste ja Ida-Virumaa Spordiliiduga.

47. Eesti omavalitsuste suvemängud

Kääriku, 9.- 10. juuli 2022. a.

Suvemängude üldkokkuvõttes selgitatakse:
- parimad linnad;
- parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.

Spordialad: kergejõustik, meeste võrkpall, naiste võrkpall, meeste korvpall 3x3, naiste korvpall 3x3, tennis, petank, orienteerumine, jalgrattakross, mälumäng, köievedu, kettagolf, trikitõukeratta, juhtide ja spordijuhtide võistlus.

46. Eesti omavalitsuste suvemängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Otepää Vallavalitsuse ja Valgamaa Spordiliiduga.

Spordimängud 2021

14. Eestimaa talimängud

Seoses COVID-19 viiruseohuga ei saanud 2021. aastal Eestimaa talimänge korraldada.
14. Eestimaa talimängud toimuvad 4.-6. märtsil 2022. aastal Ida- Virumaal.

46. Eesti omavalitsuste suvemängud

Kääriku, 10.- 11. juuli 2021. a.

Suvemängude üldkokkuvõttes selgitatakse:
- parimad linnad;
- parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.

Spordialad: kergejõustik, meeste võrkpall, naiste võrkpall, tennis, petank, orienteerumine, jalgrattakross, mälumäng, köievedu, kettagolf, trikitõukeratta ja juhtide võistlus. Uute aladena on kavas meeste korvpall 3x3, naiste korvpall 3x3 ning spordijuhtide võistlus.

46. Eesti omavalitsuste suvemängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Otepää Vallavalitsuse ja Valgamaa Spordiliiduga.

Spordimängud 2020

36. Eesti omavalitsuste talimängud

Viru-Nigula vald, 29. veebruar - 1. märts 2020. a.

Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse:
- parimad linnad;
- parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.

Spordialad: murdmaasuusatamine, mäesuusatamine (mäesuusk ja lumelaud), meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male, kabe, ujumine ja juhtide võistlus.
Eelturniirid meeste korvpallis toimusid 18. ja 19. jaanuaril 2020. a.

36. Eesti omavalitsuste talimängud korraldas Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Viru-Nigula Vallavalitsuse ja Lääne-Virumaa Spordiliiduga.

45. Eesti omavalitsuste suvemängud

Paide, 22.- 23. august 2020. a.

Suvemängude üldkokkuvõttes selgitatakse:
- parimad linnad;
- parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.

Spordialad: kergejõustik, meeste võrkpall, naiste võrkpall, tennis, petank, orienteerumine, jalgrattakross, mälumäng, köievedu, kettagolf ja juhtide võistlus. Uue alana oli kavas trikitõukeratta võistlus.

Meeste võrkpallis, naiste võrkpallis, tennises, petangis, mälumängus ja köieveos võib iga omavalitsus välja panna kuni 2 võistkonda. Mõlemad võistkonnad saavad koha ja kohapunktid, kuid arvesse lähevad parema võistkonna kohapunktid.
Üldise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse omavalitsuse kergejõustiku kohapunktidele 6 parema spordiala kohapunktid.

45. Eesti omavalitsuste suvemängud korraldas Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Paide Linnavalitsuse ja Järvamaa Spordiliiduga.

Spordimängud 2019

35. Eesti omavalitsuste talimängud

Kadrina, 2.- 3. märts 2019. a.

Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse:
- parimad linnad;
- parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.

Spordialad: murdmaasuusatamine, mäesuusatamine (mäesuusk ja lumelaud), meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male, kabe, ujumine ja juhtide võistlus.
Eelturniirid meeste korvpallis toimusid 19. ja 20. jaanuaril 2019.a.

Meeste korvpalis, naiste korvpallis, lauatennises. males ja kabes võib iga omavalitsus välja panna kuni kaks võistkonda, kusjuures arvesse läheb parema võistkonna tulemus.
Üldise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse omavalitsuse murdmaasuusatamise kohapunktidele viie parema spordiala kohapunktid teistelt mängude programmis olevatelt spordialadelt.

35. Eesti omavalitsuste talimängud korraldas Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Kadrina Vallavalitsuse ja Lääne-Virumaa Spordiliiduga.

15. Eestimaa suvemängud toimusid 12.-14. juulil 2019. aastal Tartus

Suvemängude üldkokkuvõttes selgitatakse:

 • parimad maakonnad kahes grupis: üle 40 000 elaniku ja kuni 40 000 elanikku;
 • parimad linnad;
 • parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.

Suvemängudel selgitatakse võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel:

 • parimad maakonnad kergejõustikus, jalgrattakrossis, orienteerumises, jahilaskmises CSP, discgolfis, juhtide võistluses, meeste korvpallis, naiste korvpallis, meeste käsipallis, poiste jalgpallis 7x7, tüdrukute jalgpallis 7x7, laskmises, judos, tõstmises, sangpommi võistluses, ratsutamise takistussõidus ning arvestuslikuna meeste võrkpallis, naiste võrkpallis, petangis, mälumängus, tennises ja köieveos;

 • parimad omavalitsused kergejõustikus, jalgrattakrossis, orienteerumises, jahilaskmises CSP, discgolfis, petangis, juhtide võistluses, meeste võrkpallis, naiste võrkpallis, mälumängus, tennises ja köieveos.

Suvemängude kavas on veel järgmised võistlused ja mittearvestuslikud spordialad:

 • Jaak Uudmäe auhinnavõistlused kolmikhüppes, juhtide võrkpall, sumo, vibulaskmine ning erinevad liikumisharrastuse üritused kõigile soovijatele.

15. Eestimaa suvemängud korraldas Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Tartu Linnavalitsuse, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ning Tartumaa Spordiliiduga.

Spordialade võistlused

Judo

 • Jõud meistrivõistlused judos

Jäähoki

 • Jõud meistrivõistlused jäähokis

Kabe

 • Jõud meistrivõistlused kabes

Kergejõustik

 • Jõud meistrivõistlused kergejõustikus
 • Olümpiavõitja Jaak Uudmäe auhinnavõistlused kolmikhüppes

Kettagolf

 • Jõud meistrivõistlused kettagolfis

Käsipall

 • Jõud meistrivõistlused meeste käsipallis
 • Jõud meistrivõistlused noormeeste käsipallis

Laskesport

 • Jõud meistrivõistlused laskmises
 • Jõud meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises
 • Jõud meistrivõistlused jahilaskmises (CSP)

Lauamängude mitmevõistlus

 • Jõud meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses

Lauatennis

 • Jõud meistrivõistlused lauatennises
 • Jõud noorte meistrivõistlused lauatennises

Maadlus

 • Jõud meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses
 • Jõud meistrivõistlused naistemaadluses
 • Jõud meistrivõistlused vabamaadluses

Male

 • Jõud meistrivõistlused kiirmales

Novus

 • Jõud meistrivõistlused novuses

Orienteerumine

 • Jüriöö jooks

Petank

 • Jõud meistrivõistlused petangis

Sangpomm

 • Jõud meistrivõistlused sangpommi võistluses

Sulgpall

 • Jõud võistkondlikud meistrivõistlused sulgpallis

Sumo

 • Jõud meistrivõistlused sumos

Tennis

 • Jõud noorte meistrivõistlused tennise paarismängus

Tõstesport

 • Jõud meistrivõistlused tõstmises

Võrkpall

 • Jõud noorte meistrivõistlused võrkpallis

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner